Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 5-6 - Server VIP FULLTerius Behind Me Episode 5-6 - Server VIP FULL

Chàng Điệp Viên Nhà Bên - Terius Behind Me


Tắt đèn
Thêm vào tủ phim
Tắt quảng cáo
Báo lỗi
Phóng to
Download
Lịch chiếu
Lịch chiếu theo giờ US (UTC/GMT -5 giờ).

Season 1

S1, Ep1
27 Sep. 2018
Terry
9.0 (7)
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep2
27 Sep. 2018
Episode #1.2
8.6
Ae Rin receives unexpected help when she angrily leaves home. Unfortunately, her troubles are just beginning.
 
S1, Ep3
27 Sep. 2018
Episode #1.3
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep4
27 Sep. 2018
Episode #1.4
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep5
3 Oct. 2018
Episode #1.5
8.2
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep6
3 Oct. 2018
Episode #1.6
8.2
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep7
4 Oct. 2018
Episode 1.7
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep8
4 Oct. 2018
Episode 1.8
8.4
When everyone becomes suspicious about J International, Ae Rin decides it's time to do some snooping.
 
S1, Ep9
10 Oct. 2018
Episode #1.9
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep10
10 Oct. 2018
Episode #1.10
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep11
11 Oct. 2018
Episode #1.11
8.6
The KIS wonders about Bon's increasingly strange behavior. CEO Jin shows up unannounced to King's Bag.
 
S1, Ep12
11 Oct. 2018
Episode #1.12
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep13
17 Oct. 2018
Episode #1.13
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep14
17 Oct. 2018
Episode #1.14
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep15
18 Oct. 2018
Episode #1.15
8.6
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep16
18 Oct. 2018
Episode #1.16
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep17
24 Oct. 2018
Episode #1.17
8.6
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep18
24 Oct. 2018
Episode #1.18
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep19
25 Oct. 2018
Episode #1.19
8.6
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep20
25 Oct. 2018
Episode #1.20
8.6
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep21
31 Oct. 2018
Episode 1.21
8.7 (6)
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep22
31 Oct. 2018
Episode 1.22
8.8
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep23
1 Nov. 2018
Episode #1.23
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep24
1 Nov. 2018
Episode #1.24
8.8
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep25
7 Nov. 2018
Episode #1.25
8.6
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep26
7 Nov. 2018
Episode #1.26
8.8
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep27
8 Nov. 2018
Episode #1.27
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep28
8 Nov. 2018
Episode #1.28
8.6
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep29
14 Nov. 2018
Episode #1.29
8.4
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep30
14 Nov. 2018
Episode #1.30
8.6
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep31
15 Nov. 2018
Episode #1.31
8.8
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 
S1, Ep32
15 Nov. 2018
Episode #1.32
8.8
Know what this is about?
Be the first one to add a plot.
 

Đánh giá phim (46 lượt)

Chọn Server Xem Tập 5-6 (Vietsub)

Chọn Server Xem Tập 5-6 (TM/Lồng Tiếng)

VN Server Vkool :
1-2  3-4  5-6  7-8  9-10  11-12  13-14  15-16  17-18  19-20  21-22  23-24  25-26  27-28  29-30  31-32 
VN TM/Lồng Tiếng :
1-2  3-4  5-6  7-8  9-10  11-12  13-14  15-16  17-18  19-20  25-26  27-28  29  29-30  31-32  32-End 

Phim bạn cần?

Terius Behind Me - Chàng Điệp Viên Nhà Bên, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 1, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 2, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 3, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 4, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 5, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 6, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 7, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 8, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 9, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 10, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 11, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 12, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 13, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 14, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 15, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 16, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 17, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 18, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 19, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 20, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 21, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 22, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 23, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 24, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 25, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 26, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 27, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 28, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 29, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 30, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 31, Chàng Điệp Viên Nhà Bên Tập 32, Terius Behind Me Episode 1, Terius Behind Me Episode 2, Terius Behind Me Episode 3, Terius Behind Me Episode 4, Terius Behind Me Episode 5, Terius Behind Me Episode 6, Terius Behind Me Episode 7, Terius Behind Me Episode 8, Terius Behind Me Episode 9, Terius Behind Me Episode 10, Terius Behind Me Episode 11, Terius Behind Me Episode 12, Terius Behind Me Episode 13, Terius Behind Me Episode 14, Terius Behind Me Episode 15, Terius Behind Me Episode 16, Terius Behind Me Episode 17, Terius Behind Me Episode 18, Terius Behind Me Episode 19, Terius Behind Me Episode 20, Terius Behind Me Episode 21, Terius Behind Me Episode 22, Terius Behind Me Episode 23, Terius Behind Me Episode 24, Terius Behind Me Episode 25, Terius Behind Me Episode 26, Terius Behind Me Episode 27, Terius Behind Me Episode 28, Terius Behind Me Episode 29, Terius Behind Me Episode 30, Terius Behind Me Episode 31, Terius Behind Me Episode 32,

Bình luận về phim

Chưa có cảm nhận nào. Cảm nhận của bạn sẽ là cảm nhận đầu tiên đấy nhé!

Tối đa được viết kí tự
x
x